KLAUZULA INFORMACYJNA RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest SWEMOT z siedzibą w Olkusz, ul. Sikorka 21;
2) Administartor nie ustonwił Inpektora Danych Osobowych. W sprawach dotyczących ochrony danych osobowych i celu realizacji Państwa spraw mogą się państwo skontaktować pisemnie na adres podany w punkcie 1;
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu i zakresie niezbednym do realizacji procesów handlowych z kontrahentami;
4) odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą nasi pracownicy upowaznieni przez Admonistratora;
5) Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej;
6) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane aż do momentu ządania ich usunięcia;
7) posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
8) ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do GIODO gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
9) podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne oraz niezbędne w zakresie realizacji procesów handlowych. Niepodanie tych danych uniemożliwi sporządzenie niezbędnej dokumentacji handlowej.
10) Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.